Liikmeks astumine

“Nii palju on suurepäraseid asju, mis jäävad tegemata, kui sina seda ei tee.”
Charles D. Gill (United Technologies Corporation asepresident)

MTÜ Igale Lapsele Pere põhikiri ütleb:

2.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda iga eraisik või perekond, kes soovib arendada Ühingu eesmärkidega kooskõlas olevat tegevust, toetada Ühingu missiooni ning on nõus järgima Ühingu põhikirja. Liikmeks astumiseks esitab soovija Ühingu juhatusele kirjaliku avalduse.

Liikmeks ootame Sind, kui:

  • oled veendunud, et perekond on iga lapse jaoks parim kasvukeskkond
  • usud, et iga laps väärib perekonda ja tal on õigus sellele;
  • Sinu südames on mingil põhjusel soov aidata just vanemliku hooleta lapsi ning neile uue perekonna leidmist;
  • Sinu peres on juba kasvamas vanemliku hooleta laps(i);
  • tunned, et Sa soovid panustada oma aega ja oskusi, et arendada kvaliteetset toetussüsteemi ja teenuseid, mis aitavad lapsi saavutada nende parim potentsiaal elus ja toetavad hooldusperesid.

Samuti oled oodatud kui sõber ja toetajaliige:

  • kui Sa ei soovi olla MTÜ tegevliige, aga teema on Sulle oluline ja südamelähedane ning soovid saada pidevat teavet ühingu tegevusest ja arengutest. Sellisel juhul anna julgelt teada, liidame Sind meie info jagamise kanalitega.

MTÜ Igale Lapsele Pere toetajaliikme staatus

1. Ühingu toetajaliikmeks võib olla iga era- või juriidiline isik, kes on huvitatud koostööst ühinguga ning soovib saada informatsiooni ühingu tegevuse kohta.
2. Toetajaliikmeks saamiseks avaldab isik oma soovi juhatusele ning peale juhatuse kinnitust lisatakse ta toetajaliikmete nimekirja ja elektroonilisse e-posti nimekirja.
3. Toetajaliikmete arv ei ole piiratud.
4. Toetajaliikmel on õigus:
     4.1. teha ettepanekuid ühingu töö korraldamiseks
     4.2. algatada ühingu eesmärke toetavaid üritusi ja tegevusi
     4.3. saada teavet ühingu töö ja tegevuse kohta
     4.4. võtta osa kõikidest ühingu korraldatavatest üritustest
     4.5. osaleda sõnaõigusega ühingu üldkoosolekul
5. Toetajaliikmel puudub hääleõigus ühingu üldkoosolekul.
6. Isik saab toetajaliikme staatusest välja astuda oma sooviavalduse alusel.
7. Ühingu juhatusel on õigus eemaldada isik toetajaliikme staatusest juhul kui toetajaliikme tegevus on vastuolus ühingu põhikirja või ühingu organite otsusega ning toetajaliige ei lõpeta sellist tegevust; samuti kui toetajaliikme tegevus kahjustab olulisel määral ühingu või ühingu liikmete mainet.

 

Liitu

See lehekülg on muudetud 24/03/13 @ 08:12.