Kas sa tead et...

Lehed: << < 1 [2] 3 > >>

Ameerikas on terve Tallinna linna täis lapsi hoolekandel

Lisas: Jane Snaith - 28/02/13 @ 23:22

 *Ameerika Ühendriikides on 423,000 last väljaspool oma sünniperekonda hooldusel.
115,000 nendest lastest on vabad lapsendamiseks, kuid nendest 40% peab ootama üle 3 aasta, enne kui neil tekib võimalus saada lapsendatud.asutuses kasvanud lapse IQ on madalam kui perekonnas hooldamisel kasvanud lapsel

Lisas: Jane Snaith - 28/02/13 @ 23:18

 *Lastel, kes kasvavad üles lastekodudes ja sarnasel asutusepõhisel hooldusel on 20 punkti madalam IQ kui nende eakaaslastel perekonnas hooldamisel, selgus 75 uuringu meta-analüüsist (üle 3800 lapse 19-s riigis). See näitab vajadust lapse kasvatamiseks perekonnas, mitte asutustes.alla 3 aastase lapse paigutamine asutusse hooldusele tuleks kiiremas korras keelustada

Lisas: Jane Snaith - 28/02/13 @ 23:15

 *Mitte ühtegi alla 3 aastast last ei tohiks paigutada asutusse hoolekandele ilma vanema või kindla hooldajata. Selline veendumus põhineb 32 Euroopa riigis läbi viidud uurimusele, kus toodi välja sellisel puhul tekkiv suur risk kiindumussuhte häiretele, arengupeetusele ning närviatroofiale lapse arenevas ajus.Lehed: << < 1 [2] 3 > >>

RSS 2.0